Osalemiskutse

Koolituse venekeelse tutvustuse leiab siit.

Reedel, 7. aprillil 2017 korraldab Inimõiguste Instituut Narva Kolledžis (Raekoja plats 2) õpetajate koolituse eesmärgiga tutvustada kaht Euroopa Nõukogu väljatöötatud ning hiljuti eesti ja vene keelde tõlgitud õppematerjali õpetajatele:

Koolitus toimub vene keeles ja on suunatud kõikidele õpetajatele, kes on huvitatud nende teemade õpetamisest inimõiguste vaatenurgast, eeskätt kodanikuõpetuse, ajaloo- ja klassiõpetajatele. Koolitus hõlmab praktilist tööd, et aidata õpetajatel rakendada väljaannetes tutvustatud õpetamismeetodeid tundides.

Kandideerimiseks saatke e-kiri oma andmetega (nimi, kool, õppeaine ja lühiselgitus, miks soovite koolitusel osaleda) e-posti aadressil info@eihr.ee.

Kandideerimistähtpäev: 4. aprill.

Koolitus toimub kell 10.30–18.30, kaasa arvatud kohvipausid ja lõuna. Transpordikulud hüvitatakse. Täpsem korralduslik teave, sealhulgas päevakava, saadetakse valitud osalejatele.

Koolituskursuse lõpus saab iga osaleja tunnistuse.