Kuidas arendada õpilastes meediast
ja suhtlusvõrgustikest pärit teabe
hindamise oskust?


Kodaniku- ja inimõigushariduse õpetajatele suunatud erialase
enesetäiendamise pakett, mis on välja töötatud Valgevene,
Gruusia, Leedu ja Venemaa spetsialistide poolt.

Õppematerjalid on välja antud ning eesti ja vene keelde tõlgitud Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni koostööprojekti “Human Rights and Democracy in Action” raames.