VASTUOLULISTE TEEMADE
KÄSITLEMINE KOOLIS


Vastuoluliste teemade tõhusale õpetamisele suunatud erialase
enesetäiendamise pakett, mis on välja töötatud Küprose,
Iirimaa, Montenegro, Hispaania ja Ühendkuningriigi
spetsialistide poolt Albaania, Austria, Prantsusmaa ja Rootsi
spetsialistide abiga.

Õppematerjalid on välja antud ning eesti ja vene keelde tõlgitud Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni koostööprojekti “Human Rights and Democracy in Action” raames.