Kompass

KOMPASS

 

KOMPASS – Käsiraamat, mis on mõeldud inimõigustealase hariduse õpetamiseks noortele

LAE ALLA SIIT: EESTI DIGIRAAMATUTE KESKUS

Raamatu allalaadimisõpetus:

  1. Raamatu lugemiseks on arvutis vaja Mozilla Firefox brauserit, millele tuleb alla laadida e-raamatute lugemise tarkvara. Tarkvara saab laadida siit: http://www.epubread.com/en/
  2.  Tee Eesti Digiraamatute Keskuses endale kasutaja (või logi sisse Facebooki, Google’i või Yahoo kontoga)
  3. Lisa raamat ostukorvi ning vajuta makseviisiks “Tasuta”
  4. Lae raamat alla ning loe veebibrauseris.

 

 

Kõige ulatuslikum ja kaasajastatum Euroopas kasutatav õppematerjal, mis on välja antud Euroopa Nõukogu poolt, on tõlgitud  eesti keelde. Käsiraamatu esitlus toimus 25. augustil 2014 aastal  Energia Avastuskeskuses.

 

Soovituslik õppeplaan gümnaasiumile Euroopa Nõukogu Noorte inimõigushariduse käsiraamatu „Kompass“ juurde

Vaata Euroopa Nõukogu kodulehte, siit saad alla laadida Kompassi ka inglise, vene, prantsuse ja araabia keeles.

Üks 21. sajandi tähtsamaid väljakutseid on tagada inimõigused kõigile. Euroopa Nõukogu tegeleb pidevalt inimõiguste valdkonnas esile kerkivate uute küsimustega. Inimõigusi ei saa siiski teostada üksnes juriidiliste menetluste abil. Inimõiguste austamine ja kaitse on kõige paremini tagatud juhul, kui iga inimene mõistab neid, seisab nende eest ja lähtub nendest oma tegudes. Seetõttu on inimõigustealane haridus äärmiselt vajalik, et hoida ära inimõiguste rikkumisi ning kinnistada demokraatlikke käitumismalle. See on eriti oluline laste ja noorte puhul. Inimõigustealane haridus on ka ise õigus, mis on sätestatud inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 26. Ministrite Komitee poolt 2010. aastal vastu võetud Euroopa Nõukogu kodanikuhariduse ja inimõiguste hariduse hartas kutsutakse liikmesriike üles võimaldama igale nende territooriumil asuvale inimesele kodanikuharidust ja inimõigustealast haridust kõigis õppevormides, kaasa arvatud mitteformaalses hariduses. Samuti tunnistatakse hartas vabaühenduste ja noorteorganisatsioonide asendamatut rolli kõnealuses protsessis.

Käsiraamat Kompass ilmus esmakordselt 2002. aastal, et toetada noorte inimõigustealase hariduse korraldajate tööd. Enam kui 30 keelde tõlgitud Kompass on viinud inimõigustealase hariduse Euroopas ja mujal maailmas lugematu hulga noorteni. Raamatu lastele mõeldud versioon Compasito on olnud sama edukas. Tänases Euroopas üles kasvamine võib olla keeruline ja vaevarikas. Liiga paljud noored tunnevad tulevikku vaadates hirmu, mitte enesekindlust. Euroopa Nõukogu inimõiguste raamistik loob noortepoliitikale ja noorsootööle eetilise ja normatiivse aluse, millest lähtudes tuleks käsitleda noorte õigusi ja kohustusi. Tänu Kompassile kasutusele võetud noorte inimõigustealase hariduse meetodid on heaks näiteks noorte inimeste võimestamisest vastutustundlike kodanike, kasvatajate ja inimõiguste kaitsjatena.

 

Noortega tegelevad vabaühendused saavad koolituse, kuidas selle põhjal töötada noortega inimõiguste valdkonnas. Vaata KOOLITUSED!

Vaata õppeplaani Kompassi juurde siit

 

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.
aef-eea-grants