“Keelelised inimõigused ja julgeolek” kaardistab seda osa inimõigustest, mis on seotud keelekasutuse ning erinevate sihtrühmade käitumisega. Uuringu esimene osa viidi läbi 2014. ja teine 2015. aastal.

 

Vaata uuringu kokkuvõtet: Keelelised inimõigused ja julgeolek

Teoreetilised lähtekohad

Uuringu kirjeldus

Tulemused

Järeldused ja soovitused

 

Loe uuringu kohta ka meediast: