Sotsiaalvõrgustikud, pilveteenused, nutiseadmed ja nende rakendused, video jälgimissüsteemid ja muud sarnased tehnoloogiad on saanud osaks meie igapäevaelust ning määravad tihtipeale kasutaja eraelu ja isikuandmete kaitse piirid. Käesoleva, 2014. aasta Inimõiguste Instituudi uuring keskendub privaatsusõiguse ühele aspektile, nimelt informatsioonilisele privaatsusele ehk informatsioonilise enesemääramise õigusele ja selle kaitstusele igapäevaselt kasutatavate tehnoloogiate kontekstis.

Uuringu I osa – Saateks

Uuringu II osa – Uuringu kokkuvõte

Uuringu III osa – Uuringu teoreetilised ja empiirilised lähtealused

Uuringu IV osa – Uuringu metodoloogia ja tulemused

Uuringu osa IV Lisa 1 — Privaatsusuuringu ankeet

Uuringu V osa – Privaatsusõiguse ja andmekaitse õiguslikud aspektid

Uuringu VI osa – Soovitused ja ettepanekud meediaasutustele

 

Pressiteade: Privaatsuse säilitamine algab teadlikumast ühiskonnast