INIMÕIGUSTEST EESTIS

Lauri Mälksoo: Läti keelepoliitika kohta tehtud kohtuotsus puudutab ka Eestit

Euroopa Inimõiguste Kohus tegi kohtuotsuse Läti keelepoliitika kohta ja see puudutab ka Eestit. Eesti puhul tasub mõelda, kas ja kuivõrd meie kooli- ja keelereformi detailid erinevad Läti omast, kirjutab Lauri Mälksoo.

Moskva kohus sulges Sahharovi keskuse

Moskvas suleti kunagise Nõukogude Liidu inimõiguslase ja akadeemiku Andrei Sahharovi pärandi säilitamise keskus.

ÜRO: eestikeelsele õppele üleminek võib riivata vähemuste inimõigusi

ÜRO inimõiguste eksperdid kritiseerisid Eesti üleminekut eestikeelsele õppele, väljendades muret keelevähemuste õiguste pärast. Välisminister Tsahkna sõnul on lõimumispoliitika sidumine inimõigustega alusetu.

ÜRO Julgeolekunõukogu hakkab Põhja-Korea inimõiguste rikkumisi avalikult arutama

Kasahstan tahab kriminaliseerida pruudiröövi

Kasahstani inimõiguste volinik tegi kriminaalkoodeksi muutmise ettepanekud, mis peaks piirama riigis pruudiröövi.

Inimõiguste kohus tunnistas Eesti vastu esitatud kaebuse vastuvõetamatuks, kuna kaebaja oli kuritarvitanud kaebeõigust

Uudis

Inimõiguste kohtu suurkoda leidis, et Šveits on rikkunud õigust õiglasele kohtumenetlusele, kuna ÜRO JN resolutsiooni riigisisesel rakendamisel võetud meetmete kontrollimisel ei hinnatud ega isikuid ei olnud sanktsioonide nimekirja kantud meelevaldselt

Uudis

Inimõiguste kohus leidis, et menetlusse kaasamata isikule kuulunud korteri konfiskeerimine oli erilistel asjaoludel põhjendatud ning rikkumist ei ole

Uudis

Inimõiguste kohus kinnitas kaebaja ja Eesti riigi vahel sõlmitud kokkuleppe

Inimõiguste kohus tunnistas kaebuse vastuvõetamatuks, kuna kaebaja ei olnud järginud riigisiseseid menetlustähtaegu

Uudis

Välisminister Tsahkna ÜRO Inimõiguste Nõukogus: Lukašenka režiim peab vastutama rahvusvahelise õiguse rikkumise ja sõjakuritegude eest

Välisminister Margus Tsahkna esines täna, 4. juulil veebi teel Genfis ÜRO Inimõiguste Nõukogu istungjärgul Põhja-Balti (NB8) riikide nimel kõnega, milles mõistis hukka Valgevenes toimuva süstemaatilise inimõiguste rikkumise ja kinnitas van…

Välisministeeriumi globaalküsimuste asekantslerina alustab tööd Minna-Liina Lind

Välisministeeriumi globaalküsimuste asekantsleri kohale asub tänasest, 1. juulist Minna-Liina Lind, kes töötas senini välisministeeriumis inimõiguste ja rände erisaadikuna.

Genfis algab ÜRO inimõiguste nõukogu istungjärk

Uudis

Semenya sai Euroopa inimõiguste kohtus võidu

Euroopa inimõiguste kohus EIÕK otsustas teisipäeval, et Šveitsi riik ei kaitsnud kolme aasta eest piisavalt kahekordse olümpiavõitja Caster Semenya õigusi.

Novaja Gazeta ajakirjanik sai Tšetšeenias jõhkralt peksa

Inimõigusorganisatsioon Memorial teatas, et sõltumatu Venemaa ajalehe Novaja Gazeta ajakirjanik Jelena Milašina sai Tšetšeenias jõhkralt peksa.

Välisministeeriumi globaalküsimuste asekantsleriks sai Minna-Liina Lind

Välisministeeriumi globaalküsimuste asekantsleri kohal alustab alates 1. juulist tööd Minna-Liina Lind, kes vahetas sellel kohal välja Märt Volmeri. Lind töötas seni välisministeeriumis inimõiguste ja rände erisaadikuna.

Välisministeeriumis arutati naiste õigusi ja olukorda Ukrainas

Täna, 19. juunil toimus välisministeeriumis vestlusring „Naiste õigused on inimõigused“, kus kõneles Rootsi suursaadik Eestis Ingrid Tersman, Ukraina suursaadik Eestis Mariana Betsa, naiste diskrimineerimise likvideerimise komitee liige Mari…

Läti meediaväljaanded nõuavad meedianõukogu laialisaatmist

Mitmed Läti meediaga seotud mittetulundusühingud esitasid Läti seimi esimehele ja parlamendi inimõiguste komisjoni juhile palve saata laiali Läti riiklik elektroonilise meedia nõukogu (NEPLP) praegune koosseis.

Vene inimõiguste organisatsiooni juht saadetakse kolmeks aastaks trellide taha

Välisminister Tsahkna keelas patriarh Kirillile Eestisse sisenemise

Välisminister Margus Tsahkna kehtestas täna uuesti Magnitski nimekirja, millega keelatakse Eestisse sisenemine 58 inimesele, sealhulgas Venemaa õigeusu kiriku juhile patriarh Kirillile ning üheksale inimõiguste eest võitleva Vladimir Kara-Murza…