LOENGUD BISHKEKI ÜLIKOOLIS

Neli inimõigustest rääkivat loengut Kesk-Aasia Ameerika Ülikoolis.

Galerii

Prof. Lauri Mälksoo
Inimõigused teoorias ja praktikas: Euroopa inimõiguste kaitse põhimõtted
2.-6. märts 2015
Dr. Merilin Kiviorg
Inimõigused teoorias ja praktikas: Usuline vabadus ja inimõigused
19.-24. oktoober 2015
Dots. René Värk
Inimõigused teoorias ja praktikas: Rahvusvaheline humanitaarõigus
14.-18. märts 2016
Kerttu Mäger
Rahvusvahelised inimõigustealased seadused: võrdlev lähtekoht
Oktoober 2016

Koolitused vabaühendustele

Neli inimõigusteteemalist koolitust Kõrgõzstani vabaühendustele.

MTÜde roll inimõigustealases töös: sooline võrdõiguslikkus, inimõigusharidus, töö noortega, meedia roll sooaspektist lähtuvalt
Elizabeth Kasa-Mälksoo
Hille Hanso
mai - juuni 2015
Toimetulek multikultuurses ja multireligioosses maailmas
Eerik Jõks
Loodus, keskkond, (inim)õigused
Aleksei Lotman
mai 2016
Rahvusvaheline humanitaarõigus ja julgeolek
Ramon Loik
Kaasaaegne meedia, võrgustikud ja internetivabadus
Anvar Samost
mai 2016
Vladimir Svet
ÜRO JA Euroopa Liidu inimõiguste alusdokumendid
Oktoober 2016

INIMÕIGUSI AUSTAV KOOL

Inimõigusi Austava Kooli kontseptsiooni tutvustus ja partnerkool Eestist.

Elizabeth Kasa-Mälksoo
Demokraatlikuks ja inimõigusi austavaks kooliks saamine I
detsember 2015
Aare Ristimets
Demokraatlikuks ja inimõigusi austavaks kooliks saamine II
aprill 2016