Partnerid

Riigikogu
Sotsiaalministeerium
Kultuuriministeerium
Justiitsministeerium
Välisministeerium
Sihtasutus Unitas
Fenno Ugria Asutus
Avatud Eesti Fond
Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM)
UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon
ENUT – Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
e-Riigi Akadeemia
Lastekaitse Liit
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Korruptsioonivaba Eesti
Jaan Tõnissoni Instituut
Avatud Vabariik
Eesti Inimõiguste Keskus
Eestimaa Rahvuste Ühendus
Eesti Välispoliitika Instituut
Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus
Akadeemiline Balti ja Vene Uuringute Keskus
Balti Uuringute Instituut

 

VÕRGUSTIKUD

Inimõiguste Instituut kuulub mitmesse vabaühendusi ja inimõigustega tegelevaid organisatsioone ühendavasse võrgustikku:

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL)

EMSL on avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste liit, kes töötab selle nimel, et Eestis oleks tugev kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad olla head, arukad ja aktiivsed kodanikud.EMSL-i missiooniks on aidata areneda vabaühenduste tegevust toetaval keskkonnal ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda. Rohkem infot siin.

 

Inimõiguste Ümarlaud

2011. aastal loodud Inimõiguste ümarlaud on inimõiguste  valdkonnas tegutsevatele organisatsioonide ümarlaud, mille eesmärk on aidata koostöö kaudu kaasa inimõiguste valdkonna arengule Eestis ja maailmas.  Ümarlaual on kutsutud osalema kõikide inimõiguste valdkonnas tegutseva organisatsioonide esindajad, saates instituudile organisatsiooni tutvustava tekst ja liitudes ümarlaua listiga. Senitoimunud ümarlaudade protokollid leiab siit.

 

Avatud Valitsemise Partnerlus

Avatud valitsemise partnerlus (Open Government Partnership)on uus rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, silmas pidades tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Sellele panid aluse 8 riiki ja 8 valitsusvälist organisatsiooni 2011. aasta septembris ÜRO Peaassamblee ajal, kui kiideti heaks avatud valitsemise deklaratsioon ning asutajariigid esitasid oma lähiaastate tegevuskavad deklaratsioonis väljendatud põhimõtete elluviimiseks. Tutvu lähemalt siin.

 

Arengukoostöö Ümarlaud

Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ) esindab Eesti mittetulundusühinguid, kes tegelevad arengukoostöö, humanitaarabi, vabatahtlike lähetamise, keskkonnadeemade, inimõiguste ja paljude muude teemadega. Loe lähemalt siit.

 

KOGU ME LUGU

Eesti lähiajaloo mälestuste kogumise ning uurimisega tegelevad organisatsioonid lõid ühise katus-organistatsiooni. Kogu Me Lugu ühendusse kuuluvad: Sihtasutus Unitas, Okupatsioonide Muuseum, Inimõiguste Instituut, Eesti Mälu Instituut, Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, VEMU/Eesti Õppetöö Keskus, Baltic Heritage Network, Stanfordi Ülikooli Raamatukogu, Eesti Diasporaa Akadeemia, MTÜ Tulipisar, Murtud Rukkilille Ühing. Vaata lähemalt siit.