KRIMMITATARLASTE EESTKOSTE - JA SOLIDAARSUS- LIIKUMISE KÄIVITAMINE

Initiation of Advocacy and Solidarity
Movement for Crimean Tatars.

Qırımtatarı ile birlikte
terğibat-teşviqat areketiniñ başlanuvı

#LIBERATECRIMEA strateegia veebipõhisel esitlusel osalesid aktivistid 10 riigist

28.12.2020

28. detsembril esitlesid #LIBERATECRIMEA kodanikuliikumise eestvedajad Inimõiguste Instituudi juhitud koostööprojekti raames koostatud strateegiat, mis suunab rahvusvahelise solidaarsus- ja eestkosteliikumise tegevust järgneva viie aasta jooksul. Veebipõhisel esitlusel osalesid #LIBERATECRIMEA vabatahtlikud 10 riigist, sh Ukrainast, Eestist, Lätist, Leedust, Austraaliast ja Venemaalt...

Activists from 10 states attended online presentation of #LIBERATECRIMEA strategy

28.12.2020

On 28 December, activists of #LIBERATECRIMEA civic movement presented the strategy that will guide the activities of the international solidarity and advocacy movement during the next five years. #LIBERATECRIMEA volunteers from 10 states, including Ukraine, Estonia, Latvia, Lithuania, Australia and Russia participated in the online presentation...

EIHR participated in the presentation of advocacy campaign to free Crimean political prisoners

11.12.2020

On 11 December, representatives of #LIBERATECRIMEA civic movement and well-known Ukrainian human rights defenders presented the advocacy campaign “MP, help Crimean prisoners!”, which aims to free political prisoners from Crimea currently imprisoned by Russia. As part of the campaign, MPs of Ukraine’s Verkhovna...

Inimõiguste Instituut osales Krimmi poliitvangide vabastamise eestkostekampaania esitlusel

11.12.2020

11. detsembril esitlesid kodanikuliikumise #LIBERATECRIMEA esindajad ja tuntud Ukraina inimõiguslased eestkostekampaaniat ”Rahvasaadik, aita Kremli vange!”, mis on suunatud Krimmi taustaga Venemaa poliitvangide vabastamisele. Kampaania raames palutakse Ukraina Ülemraada saadikutel läbi viia eestkostetegevusi...

Experts discussed the Crimean Platform in the Crimean Discussion Club

04.12.2020

During the Crimean Discussion Club, which was held online on 4 December, experts analyzed the Crimean Platform, an initiative of the Ukrainian foreign ministry. Key success factors, risks and strategic opportunities of the Crimean Platform were discussed. The following experts spoke at the event: Andrii Klimenko ...

Eksperdid arutlesid Krimmi diskussiooniklubis Krimmi platvormi üle

04.12.2020

4. detsembril veebipõhiselt toimunud Krimmi diskussiooniklubis analüüsisid eksperdid Ukraina Välisministeeriumi poolt edendatava riikidevahelise nn Krimmi platvormi algatust. Vaatluse all olid Krimmi platvormi edutegurid, väljakutsed, risked ja strateegilised võimalused. Ekspertidena osalesid Andrii...

Roundtable dedicated to the International Day of World’s Indigenous Peoples Held in Kyiv

10.08.2019

On August 9, Estonian Institute of Human Rights was represented in a roundtable discussion held in Kyiv: „The Realization of the rights of indigenous peoples in Ukraine and in the world: problems and perspectives“ which focused on the rights of Crimean Tatars – indigenous people of Ukraine...

Kiievis toimus rahvusvahelisele põlisrahvaste päevale pühendatud ümarlaud

10.08.2019

9. augustil oli Inimõiguste Instituut esindatud Kiievis toimunud ümarlaual „Ukraina ja maailma põlisrahvaste õiguste teostamine: probleemid ja perspektiivid“, mille fookuses oli krimmitatarlaste kui Ukraina põlisrahva õigused. Ümarlaual osalenud Ukraina ja rahvusvahelised eksperdid (sh krimmitatari Medžlise liige Ilmi Umerov...

EIHR participates in forum dedicated to the Day of Crimean Tatar Flag

27.06.2019

On June 26, a forum “United by Flag - #LIBERATECRIMEA” was held at the Kyiv City Administration main building to mark the Day of Crimean Tatar flag and the successful completion of the 9-month international campaign during which the Crimean Tatar flag travelled through...

Inimõiguste Instituut osales krimmitatari lipu päevale pühendatud foorumil

27.06.2019

26. juunil toimus Kiievi linnavalitsuses foorum ”Ühendatud lipuga - #LIBERATECRIMEA, millega tähistati krimmitatari lipu päeva ning tehti kokkuvõtteid rahvusvahelisest aktsioonist, mille raames krimmitatari lipp rändas 9 kuu jooksul läbi 28 riigi, sh Eesti....

#LIBERATECRIMEA strategy focus groups held in Ukraine and Turkey

20.01.2019

On January 16-19, experts of Crimean Tatar Resource Center and the Estonian Insitute of Human Rights held four focus groups as part of the strategy development for #LIBERATECRIMEA movement. The main objective of these focus groups was to collect input for the strategy from Ukrainian independent...

Ukrainas ja Türgis toimusidi #LIBERATECRIMEA strateegia fookusgrupid

20.01.2019

16-19. jaanuarini viisid Krimmitatari Ressursikeskuse ja Inimõiguste Instituudi eksperdid läbi neli fookusgruppi #LIBERATECRIMEA strateegia koostamise raames. Fookusgruppide peamiseks eesmärgiks oli koguda sisendit strateegiale juhtivatelt Ukraina poliitikavaatlejatelt, ekspertidelt...

Second #LIBERATECRIMEA volunteers’ training was completed in Tallinn

10.12.2018

The second training seminar for volunteers of international civic movement #LIBERATECRIMEA was held in Tallinn on December 8-10, 2018. The seminar focused on the planning of public events for 2019. It was attended by 16 volunteers from Ukraine and the European Union (Poland, Austria, UK, Belgium, Luxembourg, France and Latvia)...

Tallinnas jõudis lõpule #LIBERATECRIMEA vabatahtlike teine koolitus

10.12.2018

8-10. detsembrini toimus Tallinnas rahvusvahelise kodanikuliikumise #LIBERATECRIMEA vabatahtlike teine koolitus, mis keskendus 2019. a tegevuste planeerimisele. Koolitusel osales 16 vabatahtlikku Ukrainast ja Euroopa Liidust (sh Poolast, Austriast, Suurbritanniast, Belgiast, Iirimaalt, Luksemburgist, Prantsusmaalt ja Lätist)...

#LIBERATECRIMEA Volunteers from Ukraine and the EU were trained in Kyiv

14.10.2018

The first training of volunteers of international civic movement #LIBERATECRIMEA was held in Kyiv on October 12-14, 2018. During three days, 23 volunteers from Ukraine and the European Union (including UK, Ireland and Latvia) learned about the goals, structure and upcoming activities of the movement...

Kiievis koolitati #LIBERATECRIMEA vabatahtlikke Ukrainast ja Euroopa Liidust

14.10.2018

12-14.oktoobril toimus Kiievis kodanikuliikumise #LIBERATERCRIMEA vabatahtlike esimene koolitus. Kolme päeva jooksul anti 23 vabatahtlikule Ukrainast ja Euroopa Liidust (sh Suurbritanniast, Iirimaalt ja Lätist) ülevaade liikumise eesmärkidest, struktuurist ja eelseisvatest tegevustest...

Eile jõudis Strilkoves lõpule rahvusvaheline suvelaager "Liberty Camp"

29.08.2018

Eile jõudis Strilkoves (Genitšeski rajoon, Hersoni oblast, Ukraina) lõpule rahvusvaheline suvelaager “Liberty Camp”, mille kaaskorraldajaks oli Inimõiguste Instituut. Laagri käigus tutvustati peamiselt Ukraina (sh krimmitatari kui Ukraina põlisrahva) ja Türgi noortele inimõigusluse ja liberaalse maailmavaate teooriat ning praktikat...

Inimõiguste Instituudi koolitajad alustasid 11.08 2018 tööd rahvusvahelises suvelaagris "Liberty Camp"

21.08.2018

Inimõiguste Instituudi koolitajad Kersti Kivirüüt ja Oliver Loode alustasid tööd rahvusvahelises suvelaagris "Liberty Camp", mis toimub 20.-28. augustini Strilkoves (Hersoni oblast, Ukraina). Laagris arutatakse Krimmi ja krimmitatarlaste kui Ukraina põlisrahva hetkeolukorda ning väljavaateid...

Trainers of Estonian Institute of Human Rights began their work at the international summer camp "Liberty Camp"

21.08.2018

Trainers of Estonian Institute of Human Rights - Kersti Kivirüüt and Oliver Loode - began their work at the international summer camp "Liberty Camp" taking place on August 20-28 in Strilkove (Kherson Oblast, Ukraine)...