PROJEKTIST

Projekti eesmärk on inimõiguste kaitse arendamine ning demokraatlike protsesside toetamine, töötades koos kohalike kodanikuühiskonna esindajate, ülikoolide ja koolidega Kõrgõzstani ühiskondades ja kohalike valdkonnaga tegelevate inimeste koolitamine. Vastavalt kohalikele tingimustele kohandatud programm suurendab mainitud riikide kolmanda sektori partnerite ja kodanikkonna teadlikkust inimõigustest ning astub samme nende edendamiseks ja kaitseks.

Töötades noortega (vabakondade liikmed, ülikoolide ja gümnaasiumite õpilased), julgustab projekt neid kujutlema ühiskonda sellisena, kus indiviidid saavad tuge inimõigustest ja leiavad kaasaegseid infoühiskonna väljundeid ühiskonna arengusse panustamisest. Projekti tegevused leiavad aset 2015-2016.

INIMÕIGUSTE OLUKORD KÕRGÕZSTANIS

Kõrgõzstanis on probleeme mõningate inimõiguste, eelkõige sõna ja ajakirjandusvabaduse ning vähemuste õiguste tagamisega. Kodanikuvabaduste indeksi järgi on tegu "osaliselt vaba" ühiskonnaga.

Kõrgõzstanis saavad omavahel kokku vene õigeusk ja islam ning nõukogude minevik seguneb püüdlustega demokraatlikuma riigikorralduse suunas. Riik sai iseseisvaks riigiks 1991. aastal Nõukogude Liidu lagunemisega. Sellest alates on demokraatia ja inimõiguste olukord riigis järk-järgult paranenud, kuid nagu paljudes postsovetlikes riikides, on olnud mitmeid tagasilööke.

2005. aastal toimunud “Tulbirevolutsiooniga” kukutati autoritaarne president, pärast mida on olukord märgatavalt paranenud, kuid nagu vähese demokraatiakogemusega riikides tihti juhtub, ei kao korruptsioon väga lihtsalt. Ametliku nimega Kirgiisi Vabariik on ametlikult küll demokraatlik riik, kuid igapäevaelu saadab vastavalt valitsevatele poliitilistele jõududele ka ajakirjandusja sõnavabaduse valikuline piiramine.

Probleeme on riigis elavate usbekkide vähemuse õiguste tagamisega ning kehvem on nii naiste kui ka seksuaalvähemuste olukord. 2013. aastal võttis riigi parlament vastu seaduse, mille kohaselt ei tohi alla 23aastased naised reisida välismaale ilma vanema või saatjata. Alates 2014. aastast võib karistada neid inimesi, kes seksuaalvähemuste õiguste eest seisavad ja seda teemat kajastavad. Poliitilistes otsustes on mõjutusi ka naaberriikidelt.

Freedom in the World indeksis on Kõrgõzstani kodanikuvabadused saanud hinnangu “osaliselt vaba”, mis tähendab, et 100 võimalikust punktist saadi 38 (võrdluseks Eesti 94). Seega on Kõrgõzstanil vaja ületada veel omajagu takistusi ja väljakutseid, et liikuda edasi avatuma, inimõiguseid kaitsva ja kodanikuvabadusi tagava riigi poole.

FAKTE KÕRGÕZSTANIST

PROJEKTI PARTNERID

Partnerid
Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

MIS ON ARENGUKOOSTÖÖ?

Arengukoostöö ehk arenguabi (development co-operation) on üldtermin, mis hõlmab endas arenguriikidele suunatud rahalist abi, oskusteabe edasiandmist (tehniline abi) ja materiaalset abi. Arengukoostööd viiakse ellu nii kahepoolse kui ka mitmepoolse koostöö korras.

Loe lähemalt