БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИНДЕГИ ЛЕКЦИЯЛАР

Борбордук Азиядагы Америка университетинде адам укуктары темасы боюнча төрт лекция.

Галерея

Проф. Лаури Мялксоо
Адам укуктары теорияда жана практикада: Адам укуктарын коргоонун европалык принциптери
2015-ж., 2-6-март
Д-р Мерилин Кивиорг
Адам укуктары теорияда жана практикада: Дин тутуу эркиндиги жана адам укуктары
2015-ж., 19-24-октябрь
Доц. Ренэ Вярк
Адам укуктары теорияда жана практикада: Эл аралык гуманитардык укук
2016-ж., 14-18-март

БЕЙӨКМӨТ УЮМДАР ҮЧҮН ОКУУ КУРСТАРЫ

Кыргызстанданы бейөкмөт уюмдары үчүн адам укуктары темасы боюнча төрт лекция.

Адам укуктары чөйрөсүндө жүргүзүлүүчү иштеги коммерциялык эмес уюмдардын ролу: жыныстар теңдиги; адам укуктары жаатындагы билим берүү: жаштар менен иштөө; жыныстык тобун эске алганда, ЖМКнын ролу
Элизабет Каса-Мялксоо
Хилле Хансо
2015-ж., май-июнь
Көп маданияттуу жана көп диндүү дүйнөдөгү жашоо көндүмдөрү
Ээрик Йыкс
Табият, чөйрө, укуктар (адам укуктары).
Алексей Лотман
2016-ж., май
Эл аралык гуманитардык укук жана коопсуздук
Рамон Лойк
Азыркы ЖМК, желелер жана интернеттеги эркиндик
Анвар Самост
2016-ж., май

АДАМ УКУКТАРЫН СЫЙЛАГАН МЕКТЕП

Эстониядагы адам укуктарын сыйлаган жана өнөктөш мектепти тааныштыруу

Элизабет Kaса-Mялксоо
Кантип демократиялуу жана адам укуктарын сыйлаган мектеп болуу керек I
2015-ж, декабрь
Aaре Ристиметс
Кантип демократиялуу жана адам укуктарын сыйлаган мектеп болуу керек II
2016-ж., апрель