14. juunil toimub Tallinna Vabaduse väljakul
Küüditamislugude kogumise päev. Kava

Kui hästi teame me tegelikult oma emade-isade
ja vanaemade-vanaisade lugusid? Millega tegemist? Loe siit.

Pöördumine

Inimõiguste Instituut, Sihtasutus Unitas, noorteühing Avatud Vabariik, Okupatsioonide Muuseum, MTÜ Tulipisar, Eesti Memento Liit ja Murtud Rukkilille ühing kutsuvad eestimaalasi jagama oma pere küüditamislugusid, osaledes üleriigilises kampaanias „Kogu me lugu”, ning kandma 14. juunil, 1941. aasta küüditamise aastapäeval, Lootuse lille märki, väljendamaks ohvrite mälestamist ja usku, et üheskoos suudame takistada taoliste sündmuste kordumist.

14. juunil Tallinna Vabaduse väljakul toimub kell 13.00–20.00 küüditamislugude kogumise päev. Vabaduse väljakule ning internetikeskkonda www.kogumelugu.ee paigaldatakse Eesti kaart ning iga eestimaalane, kelle perel on rääkida oma küüditamislugu, saab jätta kaardile märgi, kus see lugu aset leidis. Selleks saab tulla Tallinnasse, Vabaduse väljakule kaardi majutamiseks spetsiaalselt püstitatud telki, saata SMS tasuta lühinumbrile 16789 või märkida lugu kaardile interneti teel.

14. juuni on päev, mil mõtiskleda küüditamise julmuse üle ning väljendada solidaarsust ohvritega. Pea igal Eesti perel on küüditamisega seoses rääkida oma traagiline ja isiklik lugu. Iga selline lugu on ühtlasi kogu me rahva lugu. Kannatusteraja läbinute jaoks, kellest paljud on veel praegugi meie seas, tähendab see kirjeldamatut ja vaigistamatut valu. Lugusid sellest, kuidas purunesid pered, kuidas inimesi sunniti loomavagunitesse, on raske rääkida. Valu ja hirm kanduvad edasi lastele ja lastelastele ning takistavad ka nendel sellest rääkida. Ent nooremal põlvkonnal on omamoodi kohustus mäletada ning julgelt tulevikku vaadata. Seega kutsume üles nooremaid põlvkondi uurima ja mäletama oma vanemate ja vanavanemate lugusid.

Oleme veendunud, et selleks et mõista minevikku, peame rääkima küüditamisest ja laiemalt inimõiguste rikkumistest võimalikult avatult ja isiklikult, laskmata nendel lugudel kaasaja elukeerises sumbuda. Soovime anda selget signaali, et kuritegelikel režiimidel – olgu need kommunistlikud, natsistlikud või muud inimõigusi eiravad võimud – ei ole ühiskonnas kohta. Nende olemus on teravas vastuolus selliste fundamentaalsete inimlike väärtustega nagu vabadus, sallivus ja eneseteostamisõigus.

Me mõistame hukka kõik režiimid, mis on eiranud ja eiravad endiselt üldinimlikke väärtusi ning kutsume riike, organisatsioone ja üksikisikuid üles aitama neid, kelle õigusi tänapäeval rikutakse. Et küüditamise aastapäeva puhul oleks võimalik väljendada oma hoiakut ka sümboolselt, oleme loonud sümboli – mustvalge Lootuse lille. Lootuse lillega rinnamärk sümboliseerib leina ja ohvrite mälestamist ning ühtlasi lootust ja meelekindlust, et sarnased teod enam iialgi ei kordu. Rõhutame inimelu ja vabaduse väärtust ning teadvustame nende hoidmise vajalikkust. Lootuse lillega rinnamärke jagatakse 14. juunil Vabaduse väljakul.

„Kogu me lugu” on üleriigiline algatus, mille eesmärk on üheskoos kokku koguda ja jäädvustada Eesti perekondade lood seoses totalitaarsete režiimide süütegudega inimsuse vastu, et neid lugusid jagada tulevaste põlvede ja teiste rahvastega.

Soovime tänada kõiki algatuse toetajaid, sealhulgas Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, programmi Euroopa Noored, AS Regio, Elisa, EMT, Tele 2, Mobi Solutions.

 

NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu ja ÜK(b)P Keskkomitee võtsid 14. mail 1941. aastal vastu ühismääruse, mis kinnitas direktiivi sotsiaalselt võõra elemendi väljasaatmise kohta Balti liiduvabariikidest, Lääne-Ukrainast, Lääne-Valgevenest ja Moldaaviast.

14. juuni öösel kella 1-2 paiku alustasid küüditamist läbiviivad rühmad samal ajal tegevust üle kogu Eesti. Õhtul magama läinud pered aeti üles ning neile loeti ette määrus, mille alusel nad kuulutati kas arreteerituks või kodumaalt välja saadetuks. Mingit kohtuotsust selleks polnud. Elumajad ja muud hooned otsiti läbi. Kaasa lubati võtta kuni 100 kg asju. Operatsiooni läbiviimiseks oli varutud 490 vagunit.

Moskvast antud korralduse alusel oli Eestist ette nähtud küüditada 11 102 inimest. Praegu loetakse juuniküüditatute koguarvuks veidi üle 10 000 inimese. Alaealisi (kuni 17-aastased) oli neist 36–38%, alla aastaseid lapsi oli üle 100, kaasa võeti ka voodihaigeid vanainimesi. Juuniküüditamise tagajärjel hukkus umbes 6000 inimest.