Käesolev Inimõiguste Instituudi poolt koostatud uuring „Inimõigused kaitseväes“ on tehtud eesmärgiga selgitada välja ja kaardistada inimõigustega seonduvad probleemid Eesti kaitseväes, näidata rahvusvahelist tausta ja tutvustada teiste riikide kogemusi ning selle pinnal anda võimalus inimõiguste paremaks tagamiseks kaitseväes.

Uuringu raames on viidud läbi küsitlused nii ajateenijate kui kutseliste kaitseväelaste hulgas. Uuringu lähem eesmärk oli selgitada järgmist:

Sissejuhatus

Kokkuvõte

Kaitseväe kommentaar uuringule

Metoodika

Tulemused. Kaitseväe ajateenijate ja kutseliste kaitseväelaste uuring

III Osa: Inimõiguste seotus julgeoleku ja relvajõududega kaasaegses maailmas

Lisa A

Võrguteaviku ISBN-kood on: 978-9949-33-777-4