2016. aastal läbiviidud avaliku arvamuse uuringu eesmärk oli välja selgitada,

 

Üheks keskseks uuringu eesmärgiks oli selgitada, kas elanike teadlikkus inimõiguste teemast on paranenud ning kas esineb jätkuvalt tendentsi, et inimõiguste teemade alla paigutatakse muid teemasid.

Tutvu uuringuga:

  1. SISSEJUHATUS JA METOODIKA
  2. UURINGU TULEMUSED
  3. KOKKUVÕTE

EIHR_graafikud_EST_portrate

 

 

Uuringu graafika PDFis.